** ...عاشقتم **

 

عاشقتم وقتی کلاس فرضی روزشنبه روبهم یادآوری میکنی.اینکه بادوستات بااتوبوس میری وبا تاسی (تاکسی) برمی گردی.گاهی هم کلاسات به یه شنیه (یکشنبه )موکول میشه.

عاشقتم وقتی سبزی وفلفل باقی مونده درشیشه خیارشورروبه شکل ماهی وخرچنگ تشبیه می کنی.

عاشقتم که بالحن کاملاجدی میگی که روی کاغذشکلات نوشته بچه هابایدچای روباشکلات تخ (تلخ )بخورن.

عاشقتم وقتی بدون گفتن سلا*متی چیزی نمی نوشی.نمی دونم بابات درینک خوربوده یامامانت که شمااینقدرخوب الگوبرداری کردی.

عاشقتم وقتی سفارش خرید رج (رژ)لب به باباروهرشب تکرارمیکنی.

عاشقتم وقتی صدای بازشدن درب حیاط رومی شنوی وفوری میگی مامان فک کنم باباعزیزه اومد.ازهر10 بارکمه کم 8 بارش بی بروبرگرددرسته.

عاشقتم که هربارسرقاچ کردن طالبی میای می پرسی مامان میخوای خرگو*زه (خربزه )بیاری؟ ومن هرباریه ساعتی بعدش تمرین ادای صحیح کلمه دارم باهات وآخرش هم برمیگردی سرهمون کلمه شیرین خودت.

عاشقتم که هربارکه به تیپ وتاپ هم می زنیم وشماشدیدامشغول زنجه موره هستی بایه کلمه عزیزم وعزیزدلم گوشام رومثل حیوان نجیب بدجوردرازمیکنی.

عاشقتم که حواست هست نکنه ازیکی ازمکالمات من وپدرت عقب بمونی.یااینکه خدانکرده استغفرلله جایی باهم تنهاباشیم.سریع خودتومی رسونی ومی پرسی چه کارمی کردین؟چی می گفتین؟شوخی میکردین ؟آخه مادرمن مادوکلوم حرف روزمره روهم فرصتی نیست باهم بگیم چه برسه به جیک جیکهای عشقولانه.

عاشقتم  گاهی که بهت خیره میشم بدون اینکه متوجه باشی تامنونگاه می کنی یه لبخندشیرین همه صورت مثل ماهت روپرمیکنه.

عاشقتم چون  همین که پدرت ازراه می رسه گزارش روزکاری روسریعابهش ارائه میدی نکنه چیزی فراموشت بشه.

عاشقتم وقتی قلمبه سلمبه اظهارفضل میکنی .ترکی صحبت کردنت ولودرحدهمون یکی دوکلمه وجمله که دیگه آخرشه.البته طبق فرمایشات شما ترتیه ای (ترکیه ای )صحبت کردن

عاشقتم که بین ساعت 13 تا30/13 بلااستثناء ابرازمیکنی که مامان فک کنم گشنمه.غذابرام بیار.خدااون روزرونیاره که غذامون تواون ساعتهاحاضرنباشه.

عاشقتم وقتی اینقدرروتمیزوکثیف بودن لباسات حساسی وباریختن یه قطره آب یاکمی عرق کردن درخواست تعویضش رومیدی.بدون اغراق من یه روزدرمیون یه دورماشین لباسشویی رواختصاصابرای سرکارروشن میکنم تربچه.

عاشقتم تواین روزاکه دوباره دردسرماباشماسرکولرشروع شده چون شما24 ساعت رو عرق سوزکردی وبایدکولرروشن باشه.چه کنم خوب من وباباعزیزت شدیداسرمایی هستیم.

عاشقتم وقتی سهواموهاتولگدکردم وهمین که آه وناله ات بلندشدسریع عذرخواهی کردم.شماهم فرمودین مامان بگومتاسفم.

عاشقتم وقتی بعدخواب قیلوله ازت پرسیدم خوب خوابیدی مامانی وجواب دادی.آیه .مامان فک کنم نی نی خرسی داره دنیامیاد.(یعنی ممکنه همچین خوابی دیدی؟)بعدم که اردر شیربا شینی تیشمیشی (شیرینی کشمشی)میدی.

عاشقتم که بادیدن ظرف شیرینی تودستم بهم گفتی مامان بیاربخوریم لذت ببریم.

عاشقتم چون همین که حس میکنی کمی توخودمم یاتوفکرم فوری میگی مامانی ازمن ناراحتی؟

عاشقتم که توخیابون چشمت فقط دنبال ماشینهای 50 میلیونی به بالاست.فقطم به خاطرآئینه هاشون .سفارش خریدش رومرتب به پدرت یادآوری میکنی ولی مادرمن اون ... رولو*لوبرددیگه.چشمکنیشخندساکتخداروشکربرای داشته هاش ونداشته هاش.

عاشقتم چون همین که هواروپس می بینی فوری میگی:مامان مده (مگه )نگفتی من دخترکوچولوی نازشمام؟

عاشقتم وقتی برای اصلاح "" تو"" به ""شما"" بهت تذکرمیدم متعاقباهمه افعال وضمایرروبه سوم شخص جمع تغییرمیدی.

عاشقتم هرچندهنوزم سلام نمی کنی حتی به باباعزیزت.

عاشقتم چون برنامه ریزیات همیشه دقیقه.روزایی که باباخونست محاله صبحانه غیرخامه وعسل چیزدیگه ای بخوری.اصلاوحی منزل شده.

عاشقتم چون حافظه ات عالیه.گاهی مثلاکاری یاحرکتی روکه یکسال پیش انجام دادیم یادآوری میکنی.حتی ماجرای فیگورگرفتن برای عکس رودرگذشته ای دور.

عاشقتم که روزعملم یکی ازسخت ترین روزهای این چندماهه اخیربوده وهنوزکمه کم یه روزدرمیون به یادم میاری که درکنارت نبودم.

عاشقتم که همیشه عدالت رورعایت میکنی یه روزاسم فامیل منوبرمیداری یه روزفامیل باباعزیزه رو.

عاشقتم دخترجی ش نگهدارمن.درست عین خودمی بیرون ازخونه شدیداخودداری میکنی.ولی عسلکم من ازین بابت ضررکردم شماتکرارش نکن لطفا.

عاشقتم که هروقت میگم خونت کجاست .فوری میگی تو باغچه.

عاشقتم که اینقدربزرگ شدی که تومسائل مختلف اظهارنظرمیکنی.

عاشقتم کوچولوی من چون معتقدی شمابزرد (بزرگ)شدی ضمنا خانوم وبادوم وفندوگ (فندق )وپسته ای.

عاشقتم که هربارمی چلونمت اعتراض میکنی به این شکل:مامان یواش فک کنم اوستوخونم (استخوانم)می شتنه (می شکنه)

عاشقتم که ازحالاباهم حرفای درگوشی می زنیم.

هرچندحوصله کافی برات ندارم.

هرچند اون مامان مهربون نیستم.

هرچنداونقدری که بایدبرات وقت نمی گذارم.

هرچندگاهی ازدست مداوم صحبت کردنت خسته میشم.

ولی من همیشه وهمیشه وهمیشه عاشقتم دخترک ٣ سال و4 ماهه.قلب

 

/ 57 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان الیانا

با عشق تمام خط به خطشو خوندم مهدیه جون نمیدونی چه لذتی میبردم همش قربون صدقه اش میرفتم عزیز دلم [قلب] منم عاشق شما واین دختر نازم هستم [بغل][بغل] این هم آدرس ایمیل من elyana_pesteh@yahoo.comمنتظرم هر وقت تونستی عزیزم ببوسش قربونش برم[ماچ]

مامی آنیتا

من هم عاشق این دخمل ناز و شیرین زبونم.[قلب][قلب][قلب] سه سال وچهار ماهگیت هم مبارک باشه عشق من.[قلب][قلب] مهدیه جون این رو هم اضافه کن که اگه یکی از همین جمله ها رو بهش بگی، مخملی فوری در جوابت می گه: من هم عاشقتم.[قلب][قلب]

ليليوم

[بغل][بغل] آلينا گلم امكان نداره اين صفحه رو باز كنم و با ديدن لبخند زيباي تو لبخند نزنم عاشقتم [ماچ][ماچ] ماماني آلينا امروز نتونستم لبخند بزنم عكسها باز نميشن[سوال][چشمک]

سپیده عمه آریانا

منم عاشقتتتتتتتتتمممممممممممممممممممم فرشته کوچولوی نازم .هم عاشق خودت هم عاشق شیرین زبونیها و شیرین کاریهاتم سه سال و چهار ماهگیت مبارک گلکم . بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس برای آلین قشنگم[ماچ][بغل][قلب][گل][گل][گل]

مامان تربچه ها

حق مطلب را ادا کردی دیگه جایی برای نظر نذاشتی ابجی[بغل][ماچ][گل][گل][قلب][قلب]

مژگان

حله .... هم مامان خوبه هم اون فندق کوچولوش[ماچ][قلب]

مامان يكتا

اي خدااااااااااااااااااا.......... براي خاله هم يه سفارش رژ لب ميدي؟؟؟ من كه دوستت دارم!!!!!![خجالت]

بارمان و برسام و مامی

سلام وای جیگر عروسمو که چقدر دلم براش تنگ شده بود از صبح همش دارم سر فرصت میدو.م یکی از شیرین زبونیهاشو میخونم و میرم یه کم با جوجوها چونه میزنم و میام الانم مشغول خط خطی کردنه دفتر من بیچاره هستن فرصت رو غنیمت دیدم