** قصارنامه **

مشغول انجام کاریم.آلینادرحالیکه کیف کوچولوش رودوششه میادپیشم.

مامان خدافظظظظظظبای بای

کجامامانی؟سوال

من میرم مدسه(مدرسه)دس (درس )بخونم.برم دانشدا(دانشگاه)تعجب

من دلم برات تنگ میشه.

زودمیام.سبار(سوار)ماشین می شم.راننددی (رانندگی) می تونم.میام دبالت(دنبالت).بریم دردش(گردش)دوربزنیم.بریم دبال (دنبال )مامان پرمین (پروین )باباممود(محمود)برات سانددیچ (ساندویچ )می خرم.بغل

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

باباعزیزه ویوه (میوه )بیار.لیموشینین (شیرین)برام بیار.

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

پشت دردستشویی درمیزنه.

باباعزیزم کارت تموم شد؟می خوام مسوات (مسواک )بزنم.یه کوچویی دندون خمیرم (خمیردندون )بزن.

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

درحال اشاره به عکس عروسی ماکه کنارپاتختی تواطاق خوابه.

مامان متیه وباباعزیزه عروس شدن.مامان متیه گل داره.

شماکجابودی آلینا؟

من نبوده بودم!!!!!!!!نیشخند

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

آلینامامانی بیابریم دستشویی.

اصن (اصلا) جی ش ندایم(ندارم).جی ش کوچولورفته لالاکرده.هروقت بیدارشدبرق روروشن می تونه من می دم(می گم)مامانی من جی ش دایم.

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

پدرش مجدداعازم سفره.

آلیناچی دوست داری برات بیارم.

باباعزیزه برامن تخه مخ شاسی (تخم مرغ شانسی )بیار.

***********

باباعزیزه:آلیناامروززنگ زدم نبودی کجارفته بودی؟

من بوده بودم!!!!!!!!!!نیشخند

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

مامان متیه دون دونی (جون جونی)دمت درم(گرم). (اثرات سوءتماشای پیامهای بازرگانی شبکه های ممنوعه)

************

چندی پیش آلینایه شماره تلفن همراه روبطورکامل اعلام می کرد.یعنی هربارازش سوال می کردیم شماره موبایلت چنده فوری اعلام می کرد.091973730.....

محال بودشماره رواشتباه بگه.ازونجایی که شماره موردنظرمال هیچکدوممون نبودحدس زدم بازم ازروی تی وی یادگرفته که دقیقاهمینطوربود.

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

مامانی من همیشه دوست دارم.حرفتوگوش می تونم.اساب بازیام (اسباب بازی)وپش وپلا(پخش وپلا )نمی تونم.خونمون زش (زشت )میشهچشمک

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

حسابی باهم زدیم توخاکی.بااخمهای درهم کشیده نشستم.

مامان منوببشو(ببخش)اخم نتن(نکن)ابوهاتو(ابروهاتو)بده بالا.

درهمین حین خودشم ابروهاش تاآخرین حدممکن بالاست.اینجاست که من منفجرمیشم ازخنده.خنده

اشتامو(اشکامو)پات (پاک)تن(کن).بوسم تن.نیشخند

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

میادتوآشپزخونه.

مامان کارت تموم شد؟

بله.چی می خوای؟

منوبدل تن(بغل کن)

مامانی کمرم دردمی کنه شماکه می دونی.

پس دستموبدیر(بگیر)

می بره منومی شونه روی مبل.

حالامیشه منوبدل تنی؟

میادتوبغلم.

پاهاتوبزاربالا. (منظورش اینه پاتوبزارروی میزچون اینجوری کامل میتونه لم بده)

بعداینکه خودشوحسابی لوس کرد

عاشقتم مامان دون دونی.

*************

رفته بودیم باهم بیرون.تویکی ازشاپینگ سنتراافتادزمین.ازونجایی که صدای گریه هاش همیشه تاهفتاخونه انورترم میره کل پاساژفهمیدن.یکی ازفروشنده هابراش یه گل سرآوردولی خانم اصلاقبول نکرد.خواهش کردم براش کمی آب بیاره.اینقدرگریه کردکه تصمیم به برگشتن گرفتم.توراه برگشت:

بریم خونه مامان پرمین.

خوشگلم مامان پروین نیستن.رفته شمال.

پس بریم شمال.تعجب

اومدیم خونه.داره ماجرارودوباره برام تکرارمیکنه.

دیدی من افتادم.سرم تق خوردزمین.آقابرام کلیس(کلیپس )آورد.من اصن(اصلا)نمی خواسم(خواستم)بعدبرام آب آورد.آب خوردم بعدگفتم بریم شمال؟

مامان متیه همش تصیر(تقصیر)توبود.تعجبتعجبناراحت

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

قراربودشام بیرون ازخونه باشیم.

باباعزیزه:آلیناچی دوست داری شام بخوریم؟پاستادوست داری؟

باباعزیزه برامن اصن (اصلا)زیادنریز.من ناهارالوی (الویه )خوردم.دلم دردمی تونه.

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

تواین مدتی که خانم کوچیک دیگه دایپرنمی پوشه یکی دوباری پیش اومده که اینقدرمحوبازی میشه که دقیقه نودیادش می افته چقدرتحت فشاره.

مامان متیه من جی ش دایم.

بدومامانی.

مامان یه قطه (قطره)ریخت.دستموگذاشتم روش گفتم مامان من جی ش دارم.

اشکال نداره.لباستوعوض میکنم.ازین به بعدهرموقع جی ش داری سریع بریم دستشویی.

باسه(باشه)

پیش نیومده که بیشترازون یه قطره هم باشه.این روش کنترلیش منوکشته.

*************

محاله توخونه ماشین لباسشویی روکسی غیرازوروجکمون روشن کنه به محض بسته شدن درب ماشین هرجاباشه خودشومی رسونه.

ابل(اول)پاوربعدمامان تظیم(تنظیم)بعدآلین خوشله استات(استارت)

**************

آوردن تی بگ برای درست کردن چای هم به عهده خانمه.

بعدازظهرها:

مامان چایی سبزبیارم؟

بعدازشام:

مامان چای سبزنیارم؟باباعزیزه دوس ندایه.

*************

باباعزیزه توشینی (شیرینی )می خویی (می خوری)؟

تونه شما.بگوشمامی خوری؟

من می خویم.

نه ازمن بپرس شمامیخوری؟

من شینی دوست دایم.خودم تنهامی خویم.

باباتوشینی میخویی؟نیشخند

آپلود سنتر عکس وب سایت فیروز

واین قصه درگذران روزهاهمچنان ادامه دارد...........

/ 53 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیرا مامان رژین

الهی من قربون این همه شیرین زبونی برم عزیزم واقعا حرف زدن بچه ها تو این سن هرگز از خاطر ادم پاک نمیشه مخمل خانومی را ببوس عزیزم دوستش داریم یه عالمه هر چی بگیم با زهم کمه [ماچ][گل]

جاودانگی(مامان آراز)

مثل همیشه شیفته آلینای عزیز شدم بخصوص با شیرین زبونیش در کنار خوش تیپی و خوش لباسیش

مریم

مثل همیشه زیبا و دلنشین نوشته بودی قصار نامه آلینای عزیزم رو دوستش دارم زیاد می بوسمش هزار تا [ماچ][گل][خداحافظ]

فریبا مامان نیلسون

سلام مامان مهدیه جون [لبخند]

فریبا مامان نیلسون

سلام مامان مهدیه جون [لبخند] خیلی عقب افتادم از پستهاتون اما همه اش رو خوندم ، اما کلی با این روش کنترول خندیدم ،[خنده] اما این جای ریختنش منو کشتهههههههههههه ،،[ماچ] کلی خانم شده ،بزرگ شده ماشالله . خوشحالم که تو پروژه ات با آلینا موفق شدی [گل][چشمک]

سحر و امید

مهدیه این دخترتو میخورم من ...انگار اوینا داره باهام حرف میزنه ...مدام صورت خوشگلش جلو چشمامه ...عکساش خیلی ماههههههه .....این دخمله نبوده بوده ...کجا بوده بوده ؟؟؟؟؟؟جیگرشو ...خیلی باحاله [بغل]

سمی

خدا حفظش کنه و براتووووون نیگه داره[ماچ] اگه دوس داشتی سری به ما بزن[خداحافظ]

مامان امیرپارسا

اي جانم چه شيرين زبون و خوردني شده اين عروسك خوشگل ما [ماچ]چقدر هم سبز و قرمز بهش مياد[بغل] چه زبوني هم براي مامان و باباش ميريزه[قلب] چقدر دلم براي خودت وعروسكت تنگ شده مهديه جون[ناراحت] اينها هم از طرف و من و پسرك براي عروسكمون [گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل][گل][ماچ][قلب][بغل][گل]

ميترا

قربون اين دخمل نانازي برم من ، هزار ماشاا... شيرين زبون هااااا از قول من حساااااابي بچلونش .

پرنده خانوم

آخ که حرفاش چقدر شیرینههههههههه[بغل] از طرف من ببوسش خانومی:× هر وقت میام اینجا دلم میخواد یه دخمل نازنازی مثه آلینا داشته باشم:)