* پاپاراتزی گزارش می دهد *

چندی قبل شبکه خبری فیل -تر پرس تی وی دربخش آخرین اختراعات خبری رامنتشرکردکه دنیاروتکان داد.دراین خبردختری معرفی شدکه پدیده موسیقی جهان لقب گرفت.ازتمام دنیا عکاسان وخبرنگاران برای گرفتن عکس وتهیه گزارش به محل اقامت وی  یورش آوردند.ولی  باتوجه به پوشش امنیتی بسیارسخت موفق به تهیه هیچ گزارش تصویری مستندی نگردیدند.این دخترکه آلینانام داردپس ازبه شهرت رسیدن نام فامیل خودرابه علیسلی تغییردادکه ترکیبی است ازفامیل پدریش درترکیب بانام فامیل الو*یس پریس *لی فقید.

صاحب نظران موسیقی اورا *هیرو *وابداع بی نظیرش را *انقلابی درعرصه موسیقی* نام نهاده اند.درتنهامصاحبه چاپ شده ازاودرمجله تا*یمزاینطورنوشته شده.

***ازبچگی علاقه زیادی به موسیقی داشتم.اولاباموزیکهای آغازین برنامه Ellen وBaby Tv وآهنگهای چاینیزوهندی ومالایی که ازتی وی می شنیدم آغازشد.اون موقعهامابلادکفرزندگی میکردیم وهمه جاموزیک شنیده می شد.منم درجاباحرکتهای چپ ووراست قنبل مبارک ابرازاحساسات می کردم.یکمی بعدترهنگا*مه یا*شارروشناختم علی الخصوص آقاخرگوشه روبسیاردوست داشتم.بعدترترش مادرم موزیک وطنی گوش می داد.یکمی قبلترازینکه برگردیم سرخونه زندگی مامان وبابام یه روزتوخیابون با موزیک یه آقای هنرمندی هرچی احساسات قلمبه شده داشتم ریختم بیرون.

(مصورش اینجاست عکساش که باگذشت زمان برای خودم فیل فیلی شده )

http://myvelvet.persianblog.ir/post/43/

و

http://myvelvet.persianblog.ir/post/69/

بعدازونم که اومدیم وطن ودیگه موزیک زیرزمینی وروزمینی واینورآبی واونورآبی هرچی دلم خواست بافشاریه دکمه ریموت دردسترسم بود.ونهایتا این استعداددروجودم کشف شد.

روزای اول شروع به خوانندگی کردم که مورداستقبال زیادی قرارگرفت.هرجادعوت می شدیم یامهمان به منزلمون می اومددرخواست اجرای کنسرت داشتند.ولی خب باتوجه به سن وسالم تقریبایه چیزی تومایه های خروس بی محل بودم یعنی تشخیص نمی دادم چه موقع بایدبزنم زیرآواز.یادمه یه باربامامانم رفته بودخرید.همونطورکه توی ترولی به مامانم دستورخریدپفیلامی دادم یهویی حس کردم همزمان بایدبخونم .انگاردریه لحظه امواج من وشهر*ام صو*لتی دریک نقطه باهم تلاقی کردن وتله پاتی برقرارشد.درنگ نکردم

باتوهوس عاشقی تردم 

معنی عشقوتجبه تردم

باتوبرای تودریه تردم......

تنهاچیزی که یادمه لپای گلیه مامانمه وچشمای تاپس کله رفته مردم ونیش تابناگوش بازشون.سن وسالی هم نداشتم حدودای 2 سال و5 ماه وچندروزم بود.

بعدیه مدت که دیگه اطرافیان متوجه علاقه وافرمن به موسیقی شدن مامانم برام یه بلزخریدکه تنهاحسنش این بودکه بانواختنش تونستم ABCD روکامل یادبگیرم.دیگه کم کم کشیده می شدم به سمت نوازندگی.ولی ازونجایی که خود تون مستحضرید آلات وادوات موسیقی قیمت گزافی دارن وبه جیب باباییم خیلی فشارمی اومد.ازاونورم چون هنوزقادربه کنترل احساساتم نبودم درطرفه العینی سازمربوطه منفجرمیشد.یه روزکه مامانم مشغول تماشای تی وی بودومنم همه هوش وحواسم به این بودکه نکنه خدای نکرده چیزبدی یادبگیره دیدم یه خانومه داره راجع به وسایل یکبارمصرف گیاهی صحبت میکنه که ازذرت تهیه میشن.همونجاجرقه روزدم که باوسایل شخصی وبه ظاهربی ارزش هم میشه یه کنسرت حسابی داد وهمه روانگشت به دهان کرد...***

چندی پیش کلاغه خبردادکه این هنرمندچیره دست به جبران همه روزهایی که والده محترم روتامرزجنون وورودی تیمارستان می بره وبرمیگردونه اولین کنسرت نوازندگی وخوانندگیش روباادوات اختصاصیش درمحل منزل مسکونیشون برگزارمیکنه که هیچگونه پوشش خبری نخواهدداشت وتقریباسکرت برگزارمیشه.تصاویرزیزاولین رونمایی ازجدیدترین وبی نظیرترین ادوات موسیقی حال حاضردنیاست که توسط آلیناعلیسلی ابداع شده ومتعاقبادرکتاب رکوردهانیزبه ثبت رسیده است.پاپاراتزی به موقع درمحل حاضرشدوتونست این عکسهای هات روبرای نمایش عمومی تهیه کنه.البته درنگاه اول به نظرمی رسه که کنسرت مذکوردرسطح رقابت بابزرگترین هنرمندان موزیک دنیاست چون هنرمنددررست تایمش تعویض لباس داشته ولی بعداخبررسیدکه ازونجایی که کنسرت اول درشامگاه برگزارشده ووالده نامبرده ازذوق زدگی زیادوقربون دست وپای بلوری رفتن نی نی سوسکه به مرحله غش وآب قندخورون رسیده کنسرت دوم صبح روزبعدادامه داده شده است.

درتصاویراول مشغول نواختن تنبک واجرای آهنگ معروف ومردمی سو*سن خا*نوم ودرتصاویر بعدی نوازندگی گیتارالکتریک همراه بااجرای یک آهنگ راک رامشاهده می نمایید.

IMG4U IMG4U IMG4U IMG4U IMG4U IMG4U

همانگونه که دردوعکس آخر قابل مشاهده می باشداین هنرمندازنوع دوگانه سوزبوده وتااین سن هنوزازهردودست راست وچپ به یک میزان استفاده عادلانه می نماید.

ضمنادرماههای گذشته تصاویرنامبرده به همراه رفیق فابریکش خرسی درسطحی وسیع درشبکه جهانی منتشرشده بود.این بارپاپاراتزی توانست به آلبوم شخصی نامبرده دست پیداکنه وعکس یکی ازهم اطاقیهای آلین روهم پیداکنه.شایان ذکراست ارتباط این دودرحدیک هم اطاقی است.اثرات نامهربانی دررفتارشون دراین عکس کاملاهویداست.آنچنان باخشانت بغلش کرده که چشمای پلنگ صورتی تاروی سرش انجراف پیداکرده.

IMG4U IMG4U

این متن فقط به منظورنشاندن گل لبخندبرلب خواننده نگاشته شده وارزش دیگری نداردمژهچشمک

*** پاپاراتزی Paparazzi یک کلمه جمع در زبان ایتالیایی است وبه پشه‌های سمج و مزاحم گفته می‌شود.پاپاراتزی به عکاسانی گفته می‌شود که کارشان تهیه عکس های جالب از چهره‌های سرشناس بویژه هنرمندان و ورزشکاران و نیز خانواده و نزدیکان آنان و فروش این تصاویر به مجلات مختلف است . معمولا پاپاراتزی ها عکس های مورد نظر خود را در مکانهای عمومی تهیه می‌کنند. برای این منظور با به دست آوردن سرنخ هایی از برنامه‌های عمومی یا خصوصی یک چهره سرشناس، این عکاسان در مکان و زمان مورد نظر حاضر می‌شوند و عکس های عامه پسندی از این شخصیت های محبوب تهیه می‌کنند.

 

 

/ 43 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلا مامان پویان

وای چقدر بانمک بود مهدیه جان واقعا استعداد طنز نویسی خوبی داری[لبخند] قربون دختر کوچولوی موسیقی دانمون برم با اون عکسهای خوشگلش عکسهای موسیقی نوازی آلینا جان عالیییی بود[لبخند] [قلب][ماچ][بغل]

لیلا مامان پویان

راستی در مورد سن پویان حدست در هر دو مورد درست بوده آراز لیلی جان 22روز از پویان بزرگتره و آرتین نسیم جان 12 روز از پویان بزرگتره [لبخند]

راما

سلام این پست فوق العاده است. کلی خندیدم ببوسش

زهره مامان کیانا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

مامان امیرحسین

خیلی خوشگل بود[ماچ][ماچ] ببین وروجک چه ژستهایی هم گرفته [بغل] از طرف من حسابی ببوسش [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

مامان ستایش

[خنده][خنده][خنده] گزارشی بس کامل و مهیج و مفرح بود ...دست گزارشگرش بی بلا ..ایشالا..بره کربلا [خنده] [ماچ][بغل][قلب][ماچ][بغل][قلب] [ماچ][بغل][قلب][ماچ][بغل][قلب] [ماچ][بغل][قلب][ماچ][بغل][قلب]

مریم

نوشته بسیار جالب و خوبی بود راجع به خواننده معروف و جدید فقط لطف کنین آهنگای جدیدش رو برای ما بفرستین [نیشخند]دوستت دارم خواننده عزیز و مهربون و خوشگل امیدوارم روزهای ترقی ات رو ببینیم [ماچ][گل][خداحافظ]

ساره

الهی فدای اون ژستهاش.آبجی آینده اش درخشانه[تایید]

بامان و برسام و مامی

وای که دلم چقدر برای اون خنده های کشمشیت تنگ شده بود مخملی به به هنرمند هم که هستین بله دیگه خوب معلومه عروسی که من انتخاب میکنم از هر انگشتش یه هنر میباره دیگه هزارتا بوسسسسسسسسسسس خوشگلم

حوریه مامان شایان

قربون ساززززززززززززززززززش الللللللللهیییییییییییییی چقدر خندیدم از دستت مهدیههههههههه جونم ببوسش خوشکل منو [قلب] ژستاشووووووووووووووووووووووووووو[قهقهه]