پست های ارسال شده در آدر سال 1387

یلدامبارک.

    فرداشب آخرین شب فصل پاییزبرگ ریزوشب یلداست.اولین یلدای گل گلخونه ما.امیدوارم صدهایلداروبگذرونه.هرچنداینجافصل نداریم وهمه سال هوایه جوره.جای مارودریلدای ایرانی باهمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید