پست های ارسال شده در آبان سال 1389

** قصارنامه **

مشغول انجام کاریم.آلینادرحالیکه کیف کوچولوش رودوششه میادپیشم. مامان خدافظظظظظظ کجامامانی؟ من میرم مدسه(مدرسه)دس (درس )بخونم.برم دانشدا(دانشگاه) من دلم برات تنگ میشه. زودمیام.سبار(سوار)ماشین می شم.راننددی (رانندگی) ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 22 بازدید