** سه سال و 9 ماهگی **

 

آلین مامان اطاقت تمیزشد.بیاوسائلت رومرتب کن.

بعدچندلحظه...

مامان من همه روچیدیدم. (چیدم)چشمک

****************

نصفه های شب بدوبدومیاد بالای سرم.

چی شده مامانم؟سوال

میخوام پیش شمابخوابم.همش صدای  برق وبرق (رعدوبرق) میاد .چشمک

****************

باپدرش مشغول صحبت درموردموضوع مهمی هستیم.خانم هم دقیقازیرگوش مادرحال اجرای اپراست.

آلیناداریم صحبت میکنیم .میخوای سروصداکنی بروتواطاقت.

یعنی داری منوازاطاق اخجاج (اخراج) میکنی؟سوال

****************

مامان کوچولو میخوای به من لواشک ترش بدی؟سوال

من درحال تعجبمتفکرمتفکر

من خیلی عاشقتم.دوست دارم .مژه

ویک عددماچ ناخواسته به گونه ام چسبانده میشه.نیشخند

*****************

مامانی اونروزباهم رفتیم عتاسی (عکاسی ) شماچی سرت کردی؟سوال

منظورت مقنعه است؟

آره مقنحه. اون مال چندسالگیت بود؟وقتی مدسه (مدرسه )میرفتی هم مقنحه سرت میکردی؟سوال

مامانی اون مال مامان پری بود.بله منم وقتی سرکارومدرسه میرفتم مقنعه سرم میکردم.انشالله شماهم بخوای بری مدرسه یه دونه خوشگل برات میخرم.

من اصن (اصلا) مفنحه دوست ندارم!!!!!!!!نیشخند

*******************

شب موقع خواب:

مامان بوس شب بخیربده بگیم ای گِجَلَر.E gejalar نیشخند

*******************

ودرادامه :

صبح وقتی بیدارشدیم بایدبگیم گونایدِن؟ goonayden سوال

این کلمات ترکی استانبولی روازشبکه های همسایه یادگرفته.خودمم نمی دونم املای درستشون چیه.خجالت

*******************

مامانی من اگه بگم من پسرم ...من آقام...بعدشمادیگه دخترکوچولونداری؟سوال

نه دیگه مامانم.بایدبرم یه دخترکوچولوی دیگه بیارم.چشمک

نه من دخترکوچولوی شمام.خانومم.مژه

******************

آلین مامان بیاشیرت روتموم کن لیوانش روبشورم.

بعدسرکشیدن لیوان:

دلِشِس.(Delisious )خوشمزه

جانم؟تعجب

ازکجایادگرفتی مامانی؟سوال

تواون برنامه کودته (کودک) میتی موس (میکی موس) وقتی شیرش روخورد گفت دلِشِس.نیشخند

******************

آلینم قیچی رومیاری؟

باشه الان میارم.

بفرمایید.

مرسی مامانم .Thank you

یو وِ کام. (you'r well com )مژه

جان؟؟؟؟تعجبتعجب

باباعزیزه بهت گفته؟سوال

نه توبرنامه کودت (کودک) گفت دیده (دیگه) .مژه

******************

 

 

/ 42 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساره

حیف این استعداد.یه فکری برا زبان این بچه بکن.[قلب][ماچ]

مینا

عیدتون مبارک![قلب][گل]

فاطمه مامان صبا

دختر خوشگل خوش و سر و زبون با اون بوت های خوشگلت چقدم خانوم شدی عروسک سه زبانه..........بوووووووووووووووس

فرزانه مامان ستایش

سلام مهدیه جاااان[قلب] قربونش بشم خوشگل خانم خوش تیپ رو [بغل][ماچ]با زبون شیرینش. از طرف من بوسه بارونش کن[ماچ]

دخترک

من آلینای شیرین زبون فوق العاده خوشتیپ میخواااااام[ناراحت] دلم تنگ شده است خب[ناراحت]