...باران

باز باران بارید ...

خیس شد خاطره ها...

مرحبابردل ابری هوا...

هرکجاهستی باش...

آسمانت آبی وتمام دلت از غصه ی دنیا خالی...

/ 0 نظر / 29 بازدید