My Velvet

Alina

*** عکس باران ***

  اطاق بازی موسسه                  سفربه شمال             وبازهم اطاق بازی موسسه         نمی دونم دقیقاچندمین ماهگردخورشیدکم   رنگ بازی   پسردخترم         اینم اداهای مورچه خانومم برای سکته دادن من.هرچی صداش میکردم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 21 بازدید
دوستان من مثل گندمند. یک دنیابرکت ونعمت نبودشان قحطی وگرسنگی است. ومن چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم دراطرافم موج میزند. مهربانی تان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
9 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
8 پست